darmowa dostawa dla zamówień od 400 zł

Promocje
TAUPE skórzany pasek z poprzeczną szlufką
TAUPE skórzany pasek z poprzeczną szlufką

219,00 zł

Cena regularna: 299,00 zł

Najniższa cena: 299,00 zł
szt.
DEEP BLACK skórzany pasek z poprzeczną szlufką czarny
DEEP BLACK skórzany pasek z poprzeczną szlufką czarny

219,00 zł

Cena regularna: 299,00 zł

Najniższa cena: 219,00 zł
szt.
FUKSJA zamszowa kopertówka
FUKSJA zamszowa kopertówka

329,00 zł

Cena regularna: 459,00 zł

Najniższa cena: 459,00 zł
szt.
PURPLE zamszowa kopertówka
PURPLE zamszowa kopertówka

329,00 zł

Cena regularna: 459,00 zł

Najniższa cena: 329,00 zł
szt.
YELLOW zamszowa kopertówka
YELLOW zamszowa kopertówka

329,00 zł

Cena regularna: 459,00 zł

Najniższa cena: 459,00 zł
szt.
ALMOND skórzany pasek z poprzeczną szlufką
ALMOND skórzany pasek z poprzeczną szlufką

199,00 zł

Cena regularna: 299,00 zł

Najniższa cena: 199,00 zł
szt.
posesyjny_CZEKOLADOWY MLECZNY GRANO skórzany kuferek
posesyjny_CZEKOLADOWY MLECZNY GRANO skórzany kuferek

429,00 zł

Cena regularna: 699,00 zł

Najniższa cena: 429,00 zł
szt.
KHAKI zamszowa kopertówka
KHAKI zamszowa kopertówka

329,00 zł

Cena regularna: 459,00 zł

Najniższa cena: 459,00 zł
szt.
Skórzany średni portfel CARDINAL
Skórzany średni portfel CARDINAL

249,00 zł

Cena regularna: 329,00 zł

Najniższa cena: 329,00 zł
szt.
 BLACK ZESTAW: skórzany pasek + średni portfel
BLACK ZESTAW: skórzany pasek + średni portfel

499,00 zł

Cena regularna: 568,00 zł

Najniższa cena: 499,00 zł
szt.
LIMO ZESTAW: skórzany pasek + średni portfel
LIMO ZESTAW: skórzany pasek + średni portfel

499,00 zł

Cena regularna: 568,00 zł

Najniższa cena: 499,00 zł
szt.
posesyjny_KOBALT GRANO skórzany kuferek
posesyjny_KOBALT GRANO skórzany kuferek

429,00 zł

Cena regularna: 699,00 zł

Najniższa cena: 699,00 zł
szt.
posesyjny_CZEKOLADOWY Z WIŚNIĄ GRANO skórzany kuferek
posesyjny_CZEKOLADOWY Z WIŚNIĄ GRANO skórzany kuferek

429,00 zł

Cena regularna: 699,00 zł

Najniższa cena: 429,00 zł
Skórzany średni portfel BORDO
Skórzany średni portfel BORDO

249,00 zł

Cena regularna: 329,00 zł

Najniższa cena: 249,00 zł
szt.
CHOCOLATE ZESTAW: skórzany pasek + średni portfel
CHOCOLATE ZESTAW: skórzany pasek + średni portfel

499,00 zł

Cena regularna: 568,00 zł

Najniższa cena: 499,00 zł
szt.
SZAŁWIA zamszowa kopertówka
SZAŁWIA zamszowa kopertówka

329,00 zł

Cena regularna: 459,00 zł

Najniższa cena: 459,00 zł
szt.
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§ 1
Postanowienia wstępne

Sklep internetowy moodBAGS dostępny pod adresem internetowym www.moodbags.pl, prowadzony przez Karolinę Pograniczną prowadzącą działalność gospodarczą moodBAGS Karolina Pograniczna wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 8393026382, REGON: 380668730.

 

§ 2
Definicje

 1. Konsument - konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą moodBAGS Karolina Pograniczna, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 8393026382 REGON: 380668730.
 3. Kupujący - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Kupujący uprzywilejowany - Kupujący, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym.
 5. Przedsiębiorca uprzywilejowany - osoba fizyczna zawierająca umowę ze Sprzedawcą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadająca dla niej charakteru zawodowego.
 6. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.moodbags.pl
 7. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Konto - uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której każdy podmiot korzystający ze sklepu może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
 11. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 14. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 16. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 17. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 

§ 3
Dane i kontakt ze Sklepem

 1. Adres firmowy Sprzedawcy: ul. Grunwaldzka 515C/27, 62-064 Plewiska
 2. Adres do zwrotów (kurier):ul. Grunwaldzka 515C/27, 62-064 Plewiska
 3. Adres e-mail: shop@moodbags.pl
 4. Numer telefonu Sprzedawcy: 798899383
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: PL 91 2490 0005 0000 4530 8050 6795

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00-20:00

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.,

§ 5
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

 

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3

 

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:
  1. Przesyłka kurierska,
  2. Przesyłka paczkomatowa,
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy,
  2. Płatności elektroniczne online (operator: Shoper Płatności - Autopay, PayPal Inc.),
  3. Płatności kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic).
 3. W przypadku wybrania płatności online podmiotem świadczącym usługę jest operator bramki płatniczej Autopay.
 4. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności online lub przelewu tradycyjnego, za zamówienie należy zapłacić w terminie do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia. W przypadku braku otrzymania należności zamówienie zostaje anulowane.
 5. Sprzedawca informuje, że w przypadku metod płatności, w których pole do wprowadzenia danych niezbędnych do zrealizowania płatności pojawia się bezpośrednio po złożeniu zamówienia, opłacenie zamówienia jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 6. Dokonując zakupów w Sklepie, Kupujący akceptuje stosowanie paragonów/faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Dowód zakupu za zakupione przez Kupującego produkty zostanie przesłany niezwłocznie po dokonaniu przez niego płatności na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail.

Szczegółowe informacje na temat metod i kosztów dostawy oraz akceptowalnych form płatności znajdują się na stronach Sklepu.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta sprzedający dokona zwrotu na wskazany przez niego rachunek bankowy. 

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności przelewem tradycyjnym, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 6. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski oraz państw wskazanych na stronie Sprzedawcy.
 7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie towaru
  2. w którym kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu towarów, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach.
 3. Aby kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 3 Regulaminu o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (drukowane bądź pocztą elektroniczną)
 4. Aby zachować termin odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi uprzywilejowanemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy oraz zwracanego towaru dokonane przez niego płatności.
  3. Sprzedawca dokona zwrotu płatności na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego.
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Produktu.
  5. Konsument przed odesłaniem Produktu ma obowiązek poinformować Sprzedawcę mailowo bądź telefonicznie o chęci dokonania zwrotu zakupionego produktu.
  6. Zwrot Towaru powinien zostać zrealizowany za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres: ul. Grunwaldzka 515C/27, 62-064 Plewiska. Ze względów logistycznych nie ma możliwości przyjęcia zwrotu nadanego Pocztą Polską.
  7. Wysyłka zwracanego Produktu powinna nastąpić niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest towar niefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służący zaspokojeniu jego zindywidyualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  4. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  6. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  7. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

 

§ 11
Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty chyba, że opis produktu stanowi inaczej.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad, chyba, że opis produktu stanowi inaczej.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wady produktu powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania oraz braku okresowej pielęgnacji i impregnacji.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wady powstałe w trakcie użytkowania zakupionego produktu na innych produktach np. barwienie ubrań, mechacenie materiałów, zaciągnięcia, przetarcia jeśli nie zostały zachowane zasady prawidłowego użytkowania i pielęgnacji.
 6. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 7. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 9. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres: ul. Grunwaldzka 515C/27, 62-064 Plewiska. Ze względów logistycznych nie ma możliwości przyjęcia towaru nadanego Pocztą Polską.
 10. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, znajduje się w Regulaminie Sklepu.

 

KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI

 1. W przypadku braku zgodności towaru z umową, Kupujący uprzywilejowany ma możliwość skorzystania z uprawnień określonych w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba, że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 3. Na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta, Kupujący uprzywilejowany może w każdym przypadku żądać:
  1. wymiany towaru,
  2. naprawy towaru,
 4. W przypadku towaru podlegającemu naprawie lub wymianie, Kupujący uprzywilejowany powinien udostępnić towar Sprzedawcy.
 5. Kupujący uprzywilejowany nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.
 6. Dodatkowo kupujący uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o:
  1. obniżeniu ceny,
  2. odstąpieniu od umowy,

w sytuacji, gdy:

 • Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta;
 • Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o prawach konsumenta;
 • brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo, że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
 • brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków określonych w art. 43d Ustawy o prawach konsumenta;
 • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadził on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego uprzywilejowanego.

 

KUPUJĄCY INNI NIŻ KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI

 1. Celem uniknięcia wątpliwości Sprzedawca zwraca uwagę, że do odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego innego niż Kupujący uprzywilejowany, związanej z reklamacją, stosuje się postanowienie § 14 ust. 5.

 

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację.
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie spray przed sądem polubownym.
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
  4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks

 

§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 14
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

§ 15
Zastrzeżenia

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Kupującym uprzywilejowanym, w granicach prawem dopuszczonych.

Formularz zwrotu dostępny jest do pobrania po kliknięciu na następujący link: FORMULARZ ZWROTU

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl